PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania:

Przedmiot

Klasa 1-3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Edukacja wczesnoszkolna

pobierz

         

Religia

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

Język polski

 

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

Język angielski

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

Historia

 

wymagania pobierz

wymagania pobierz

wymagania pobierz

wymagania pobierz

wymagania pobierz

Matematyka

 

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

Przyroda

 

kryteria pobierz

wymagania pobierz

       

Biologia

   

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

Geografia

   

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

kryteria pobierz

wymagania pobierz

Fizyka

          kryteria pobierz   kryteria pobierz

Chemia

          kryteria pobierz   kryteria pobierz

WOS

         

wymagania pobierz

Muzyka

 

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

 

Plasyka

    kryteria pobierz   kryteria pobierz   kryteria pobierz   kryteria pobierz  

Technika

    kryteria pobierz   kryteria pobierz   kryteria pobierz    

Informatyka

    kryteria pobierz     kryteria pobierz     kryteria pobierz     kryteria pobierz     kryteria pobierz

WF

 

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

JMN - niemiecki

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

kryteria pobierz

   
Język niemiecki         kryteria pobierz   kryteria pobierz

Historia i kultura niemieckiej
mniejszości narodowej

        kryteria pobierz     kryteria pobierz    
EDB             kryteria pobierz